messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

QR CODE


(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำประจำการศึกษา 2566
กิจกรรมจิตอาสา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรมธนาคารขยะ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2567
กิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจ แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการ "บุญประเพณีเลี้ยงปู่ตา"ประจำปี 2567
 
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต
กิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมว
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ
ธนาคารขยะ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.วังยาง
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview33
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview37

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview31
เอกสารความรู้ด้านภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview580

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
โทร : 089 944 8087
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
โทร : 089 944 8087
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้1,661
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,517
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ