messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564
รายละเอียด : งานสาธารณสุข อบต.วังยาง ร่วมกับ รพ.วังยาง, รพ.สต.หนองโพธิ์, รพ.สต.นาขาม, ผู้นำชุมชน, อสม.ประจำหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันพร้อมแจกทรายอะเบทให้กับทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายประกอบกับให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยของครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งควบคุมแมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังยาง-หนองโพธิ์ จำนวน 13 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin