messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ร่วมกิจกรรม "หลักสูตร ๒๒ วัน แห่งการตื่นรู้" โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดวังโน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพรม
ผู้โพส : admin