messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2566 ณ บ้านหนองแหน
รายละเอียด : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง นำโดยว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ร่วมกับนายไพฑูรย์ หาญมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแหน พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการBig cleaning day ประจำปี 2566 ณ บ้านหนองแหน ม.1 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม
ผู้โพส : admin