ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ชื่อไฟล์ : lhVdSP0Tue41724.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้