ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอืนหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตร

ชื่อไฟล์ : n7IKavpMon33933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้