ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างร้านถูกซุปเปอร์) หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง