ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ เลขทะเบียน นข 1662 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง