ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๔๓ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง