ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังต้นยางใหญ่ โดยก่อสร้างถนนทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,875 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....