องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยวิธีการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo เอกสารความรู้ด้านภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยห้วยไผ่)หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายหลังวัดโนนสะอาด) หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขศิริ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มนาคลอง) หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประปา) หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
photo โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
photo โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
photo โครงการขุดลอกหนองหมากแตง หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านโพนสวาง-บ้านหนองสะโน-บ้านนาสมบูรณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
photo โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยหินอ้ม)หมู่ที่9 บ้านใหม่ไทยเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายรอบป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลปู่ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
photo โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.วังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ใส ลี้พล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายธงชัย มหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายวีระเชน ชุมปลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 172