องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074

ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo เอกสารความรู้ด้านภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มนาคลอง) หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสุขศิริ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายหลังวัดโนนสะอาด) หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยห้วยไผ่)หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการขุดลอกหนองหมากแตง หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประปา) หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านโพนสวาง-บ้านหนองสะโน-บ้านนาสมบูรณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยหินอ้ม)หมู่ที่9 บ้านใหม่ไทยเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.วังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลปู่ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายรอบป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายวีระเชน ชุมปลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นายธงชัย มหาชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ใส ลี้พล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
photo โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังยาง งบประมาณ 145,700 บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49