messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนุจรี ยตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดาบชัย นวลตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายฉัตรชัย วงศรีชา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุมินตรา อินธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ ปุ่มเป้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายดนัย อุทัยวัตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิเชียร มหาชัย
พนักงานสูบน้ำ
นายศราวุธ หนึ่งคำมี
คนงานเครื่องสูบน้ำ