messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ กวานเหียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0862376520
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0878594485
นายประวิทย์ พ่อศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง
นายศรีทัน ทำมะเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายชุติเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง
นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ
นายบุญเชา วงษ์ไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง
นายประเสริฐ กวานเหียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง
นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นายทองมี บูคะธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง
นายวิจิตร วงแสนไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง