messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
find_in_page โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
นโยบายการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
รายงานการประชุม อบต.วังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2