messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้มกลาง หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังต้นยางใหญ่ โดยก่อสร้างถนนทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,875 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดบ้านวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดบ้านวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มผาปืนแตก) หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ อบต.วังยาง (ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงเคลื่อนย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองนางด่อน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังยาง-บ้านหนองสะโน) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองโพธิ์-บ้านโพนสวาง) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านใหม่ไทยเจริญ-คุ้มวังคูณ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านหัวภูธร-บ้านสามแยก) บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (รอบป่าช้า) บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซีประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจร Asphali Concerte (ซอยหน้า อบต.วังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังยาง บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 6 ) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายรอบบ้านหนองแหน) บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยห้วยไผ่น้อย) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดโนนสะอาด) บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรุ่งอรุณ) บ้านวังโน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มผาปืนแตก) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจร Asphali Concrete (ซอยหน้า อบต.วังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ อบต.วังยาง เป็นห้องประชุมสภา อบต.วังยาง หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายคุ้มโพนแค - บ้านมิตรภาพ)หมู่ที่๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภท นม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาขาม ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านสามแยก - บ้านใหม่ไทยเจริญ)หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโพนสวาง - บ้านหนองสะโน) หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภท นม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี เดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบตลาด อบต.วังยาง) หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านใหม่่ไทยเจริญ - คุ้มฝาปืนแตก) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อภาชนะรองรับขยะรายครัวเรือน จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโน ตำบลบหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภท นม ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี เดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
1 - 50 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3