messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบตามกฎหมาย[3 ตุลาคม 2565]
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง[3 ตุลาคม 2565]
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง[3 ตุลาคม 2565]
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[3 ตุลาคม 2565]
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565[19 สิงหาคม 2565]
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลวังยางเข้าร่วมโครงการยิ้มสดใสสูงวัยฟันดี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังยาง[23 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลวังยางเข้าร่วมโครงการคุ้มครองห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังยาง[22 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโพรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขามเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม[19 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโพรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขามเข้าร่วมโครงการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ แทรกซ้อนทางไต ประจำปี 2565 ณ...[14 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ประชาชนตำบลหนองโพธิ์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์[12 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 61 - 70 (ทั้งหมด 79 รายการ)