messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ให้การต้อนรับ ท่านวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [12 กันยายน 2566]
โครงการBig cleaning day[26 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง[26 กรกฎาคม 2566]
โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2566 ณ บ้านหนองแหน [5 กรกฎาคม 2566]
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566[8 พฤษภาคม 2566]
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)[27 เมษายน 2566]
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว[15 มีนาคม 2566]
14 มี.ค.2566 ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ทุ่งนา หลังโรงเรียนบ้านวังยาง สามารถระงับเหตุได้แล้ว[14 มีนาคม 2566]
13 มีนาคม 66 เวลา 09.30 น.กองช่างได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง[13 มีนาคม 2566]
ตลาดนัดใหญ่ บรรยากาศเช้าๆ อากาศดีๆ ร้านค้าจะวางเรียงตามถนนทั้งสองฝั่งก่อนถึงโรงพยาบาลวังยาง[28 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 11 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ)